Handel med værdipapirer som organisation kræver en lei kode

Dette er sponsoreret indhold.

Handel med aktier og derivater er en udbredt måde at generere et overskud – både blandt enkeltpersoner og firmaer. Men det foregår dog ikke helt på samme måde i begge tilfælde, for der er én ting, der skal opfyldes, før man som firma eller organisation kan kaste sig ud i handel med værdipapirer på det europæiske marked: En lei kode.

Lei kode

En lei (legal entity identifier) kode er en kode på to tegn – både tal og bogstaver – der bruges til at identificere firmaer, foreninger og organisationer, når de køber eller sælger værdipapirer. Det er en global kode, specifikt til firmaet, så det er muligt for myndighederne at se, hvad der foregår på det internationale marked, men i forlængelse af det også for at øge virksomhedernes sikkerhed som investorer. Koden købes af en lou (local operating unit), og købes for en bestemt tidsperiode. Man kan derefter forny lei koden for et givent beløb. Forny lei kode her. Som enkeltperson har man ikke behov for sådan en kode, når man handler med værdipapirer, ligesom firmaer, som ikke handler på det finansielle marked heller ikke behøver en.

Forskel på priser

Selvom lei koderne er internationalt gældende, og lovpligtige for, at man som firma eller organisation, også kendt som en juridisk person, kan det variere, hvor meget man skal betale for at få sådan en kode. Det er lou’erne selv, der sætter priserne for koderne samt deres fornyelsesgebyrer. Vil man derfor gerne spare på sine udgifter, heriblandt til lei koden, kan man flytte sin kode over til en anden billigere lou – helt gratis. Det tager dog sjældent mindre end en uge at få overflyttet sin lei kode fra en lou til en anden – det her godt at have in mente, hvis man nærmer sig fornyelsesperioden.

Lavet på baggrund af MiFID II

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) er en samling af regler, der er til for at øge sikkerheden og gennemsigtigheden på investeringsmarkedet i EU. Lei koden er et af værktøjerne, der er taget i brug for at opnå dette. Med det globale referencesystem har myndighederne mulighed for at holde øje med markedet og sikre, at det forbliver stabilt, så der ikke kommer inflation og ulighed i samfundet. Som firma har man flere midler at handle med end privatpersoner, og fordi firmaer også kan spænde internationalt, og dermed påvirke flere forskellige finansielle markeder, er det vigtigt at have en form for global identifikation, så markedet kan reguleres.

Lånebeløb
Beregn lån
Almindelige lån